Szkolenia

Image by Matthew Henry

Szkolenie przygotowujące na uprawnienia energetyczne – grupa I elektryczna

Szkolenie przygotowujące na uprawnienia energetyczne – grupa I elektryczna

blue Print

Szkolenie dla kandydatów na rzeczoznawców do spraw sanitarnohigienicznych

Szkolenie dla kandydatów na rzeczoznawców do spraw sanitarnohigienicznych

Contractors_edited.png

Kwalifikacyjny kurs zawodowy na tytuł technika

Kwalifikacyjny kurs zawodowy na tytuł technika

Palnik gazowy

Szkolenie przygotowujące na uprawnienia energetyczne – grupa III gazowa

Szkolenie przygotowujące na uprawnienia energetyczne – grupa III gazowa

robotnik budowlany

Szkolenie okresowe z bezpieczeństwa i higieny pracy w formie kursu

Szkolenie okresowe z bezpieczeństwa i higieny pracy w formie kursu

Naprawianie rury

Kwalifikacyjny kurs zawodowy na tytuł montera

Kwalifikacyjny kurs zawodowy na tytuł montera

budowa

Kurs na

uprawnienia budowlane

Kurs na

uprawnienia budowlane