top of page

Szkolenia

Image by Matthew Henry

Szkolenie przygotowujące na uprawnienia energetyczne – grupa I elektryczna

Szkolenie przygotowujące na uprawnienia energetyczne – grupa I elektryczna

Palnik gazowy

Szkolenie przygotowujące na uprawnienia energetyczne – grupa III gazowa

Szkolenie przygotowujące na uprawnienia energetyczne – grupa III gazowa

blue Print

Szkolenie dla kandydatów na rzeczoznawców do spraw sanitarnohigienicznych

Szkolenie dla kandydatów na rzeczoznawców do spraw sanitarnohigienicznych

robotnik budowlany

Szkolenie okresowe z bezpieczeństwa i higieny pracy w formie kursu

Szkolenie okresowe z bezpieczeństwa i higieny pracy w formie kursu

Contractors_edited.png

Kwalifikacyjny kurs zawodowy na tytuł technika

Kwalifikacyjny kurs zawodowy na tytuł technika

Naprawianie rury

Kwalifikacyjny kurs zawodowy na tytuł montera

Kwalifikacyjny kurs zawodowy na tytuł montera

budowa

Kurs na

uprawnienia budowlane

Kurs na

uprawnienia budowlane

bottom of page