top of page

PZITS Oddział Warszawski

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych powstało w 1919r., a Oddział Warszawski oficjalnie wyodrębniony został w 1946r.

PZITS jest niezależną i dobrowolną organizacją naukowo-techniczną, skupiającą osoby fizyczne i prawne, zainteresowane działalnością zawodową i społeczną w specjalnościach: gazownictwo, wodociągi i kanalizacje, technologia wody i ścieków, ogrzewnictwo, ciepłownictwo, wentylacja i klimatyzacja, gospodarka odpadami, balneotechnika, ochrona wód, powietrza atmosferycznego i powierzchni ziemi oraz pokrewnych zagadnień naukowo - technicznych. PZITS w swojej działalności kładzie szczególny nacisk na rozwój inżynierii sanitarnej i inżynierii środowiska, służących ochronie zdrowia i środowiska przyrodniczego.

DSC_5505.jpg
bottom of page