top of page

Komisje O/W PZITS

W ramach O/W PZITS pracuje Komisja Kwalifikacyjna powołana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Komisja Kwalifikacyjna do stwierdzania kwalifikacji na stanowiskach pracy związanych z dozorem i eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych, przeprowadza egzaminy dla grupy I elektrycznej i grupy III gazowej.

 

Komisja Kwalifikacyjna powołana została na podstawie art. 54 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo Energetyczne (Dz.U. z 2018r. poz. 755, 650, 685, 771 i 1000) oraz §12 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. z 2003r. nr 89, poz. 828 z późn. zm.).

 

Wszystkie informacje na temat pracy Komisji Kwalifikacyjnej znajdują się w zakładce Egzaminy.

bottom of page