top of page

Sekcje

W ramach O/W PZITS powołane są następujące sekcje:

  • Sekcja Wodociągów i Kanalizacji

Sekcja zajmuje się organizowaniem seminariów naukowo – technicznych dla członków O/W PZITS zajmujących się zawodowo problemami wodociągowymi i kanalizacyjnymi. Na spotkania zapraszane są również osoby z zewnątrz działające na polu techniki wodociągowej i kanalizacyjnej oraz oczyszczania ścieków.

  • Sekcja Gazownicza

Sekcja zajmuje się organizowaniem seminariów naukowo – technicznych, pokazów dla członków O/W PZITS zajmujących się zagadnieniami gazownictwa ze szczególnym uwzględnieniem propagowania nowych technik, technologii i przepisów.

  • Sekcja Balneotechniczna

  • Sekcja Seniorów

Sekcja organizuje w każdy pierwszy czwartek miesiąca, w pokoju 136 piętro I w Warszawskim Domu Technika NOT przy ul. Czackiego 3/5, spotkania koleżeńskie członków. Na spotkaniach omawiane są sprawy społeczno – gospodarcze kraju i techniczno – branżowe jako tematy dyskusyjne.

bottom of page