top of page

"TRZECIA STRONA"

Oferujemy usługę "trzeciej strony" na terenie całej Polski.

Jest to niezależne od żadnej ze stron procesu inwestycyjnego sprawdzenie:

  • dokumentacji projektowej przed skierowaniem do realizacji,

  • dokumentacji podwykonawczej przed zatwierdzeniem jej jako podstawy płatności za wykonaną już instalację.

Usługa obejmuje swoim zakresem wszystkie instalacje objęte zakresem uprawnień budowlanych oraz dodatkowo instalacje chłodnicze i ziębnicze zgodnie z certyfikatem LE w/g  PN-EN 13313). 

Dodatkowo możemy się podjąć projektowania instalacji ciśnieniowych w/g PED i ASME.

Możliwe są też konsultacje w zakresie wykonywania obowiązków międzynarodowego inżyniera spawalnika IWE oraz inspektora spawalnika IWI-C.

Więcej informacji pod numerem telefonu: 603-114-602

bottom of page