top of page

Szkolenie przygotowujące na uprawnienia energetyczne – grupa III gazowa
dla osób dozoru i eksploatacji

Tematyka szkolenia obejmuje:

  • Ustawa Prawo energetyczne i przepisy z niej wynikające

  • Przepisy związane z instalacjami i sieciami gazowymi

  • Warunki podłączania odbiorców do sieci gazowej

  • Dokumentacja budowy

  • Strefy zagrożenia wybuchem

  • Eksploatacja stacji gazowych

  • Przepisy BHP i p.poż.

  • Organizacja prac eksploatacyjnych (gazoniebezpiecznych)

  • Zasady postępowania w przypadku awarii sieci i instalacji gazowej

  • Ekonomiczne aspekty użytkowania paliw gazowych

 

Zajęcia prowadzą wybitni specjaliści z zakresu instalacji i sieci gazowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003 r. nr 89, poz. 828, nr 129, poz. 1184 oraz z 2005 r. nr 141, poz. 1189).

 

Na życzenie pracodawcy istnieje możliwość przeprowadzenia kursu w ciągu jednego dnia (wydłużony czas zajęć) oraz w formie wyjazdowej. Cena do uzgodnienia ze zleceniodawcą.

 

Kandydaci do egzaminu dobrze znający aktualne przepisy mają możliwość przystąpienia do egzaminu bez uczestniczenia w kursie przygotowującym.

 

Wszelkich informacji udzielają oraz zapisy przyjmują organizatorzy pod numerami telefonów:

502 278 967

501 278 967

bottom of page