top of page

Szkolenie okresowe z bezpieczeństwa i higieny pracy w formie kursu

Uczestnicy szkolenia reprezentujący poszczególne grupy stanowiskowe:

Szkolenie z BHP organizowane jest w formie kursu i w zależności od grupy stanowiskowej trwa od 1 do 4 dni, na podstawie szczegółowego programu szkolenia. Cena za jeden dzień szkolenia dla jednej osoby wynosi 80 złotych.

 

Na wniosek zakładu pracy zlecającego szkolenie, czas trwania szkolenia może być skrócony poprzez zorganizowanie samokształcenia kierowanego. Uczestnicy kursu z BHP zorganizowanego częściowo w formie samokształcenia kierowanego otrzymują materiały umożliwiające przyswojenie treści programu szkolenia, tj. skrypty, przepisy prawne itp.

 

Szkolenie z BHP zakończone jest egzaminem w formie testu. Potwierdzeniem ukończenia z wynikiem pozytywnym szkolenia okresowego z BHP jest zaświadczenie wydane przez Centrum Kształcenia Ustawicznego O/W PZITS.

 

Szkolenie odbywa się w ośrodkach PZITS lub na terenie zakładu pracy zlecającego szkolenie. Grupa szkolona min. 20 osób. W przypadku grup liczniejszych cena za 1 uczestnika podlega negocjacji. Szkolenie odbywa się w dni robocze, w oderwaniu od pracy.

 

Wszelkich informacji udzielają oraz zapisy przyjmują organizatorzy pod numerami telefonów:

507 153 726
501 278 967

bottom of page