top of page

Władze Oddziału Warszawskiego PZITS na kadencję 2021 - 2025

26 czerwca 2021r. Walne Zebranie Oddziału Warszawskiego PZITS wybrało nowe władze: Prezesa Zarządu, członków Zarządu, członków Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
Po ukonstytuowaniu się władze O/W PZITS przedstawiają się następująco:

Zarząd Oddziału:

 

Jerzy Nawrocki – prezes

Mieczysław Andrzej Więcaszek – wiceprezes

Jerzy Kozłowski – sekretarz

Mirosława Gębska – wicesekretarz

Marta Flis – skarbnik

Anna Flis – członek zarządu

Jerzy Mroziński – członek zarządu

Bogdan Nowak – członek zarządu

Robert Pastwa – członek zarządu

Piotr Szymański – członek zarządu

Komisja Rewizyjna:

 

Paweł Biernacki

Magdalena Reszczyńska

Łukasz Siwierski

Halina Śmierzchalska

 

Sąd Koleżeński:

 

Wioleta Bartosiak

Hanna Furmańska

Elżbieta Kramek

Eliza Mańkowska

Jolanta Sielicka

 

Delegat do RSN-T NOT:

 

Arkadiusz Wilk

 

Delegat na Zebranie Delegatów Zarządu głównego:

 

Bogdan Nowak

Mieczysław Andrzej Więcaszek

a258d646cc.jpg
Image by American Public Power Association
bottom of page