top of page

Oddział Warszawski Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych w swojej działalności kładzie szczególny nacisk na rozwój inżynierii sanitarnej i inżynierii środowiska, służących ochronie zdrowia i środowiska przyrodniczego.

 

Celem O/W PZITS jest rozwijanie techniki i myśli technicznej, szerzenie wiedzy i postępu technicznego

w dziedzinach objętych zakresem działania Stowarzyszenia, integracja środowiska, podnoszenie i weryfikacja kwalifikacji zawodowych członków w zakresie działalności O/W PZITS i stała troska o przestrzeganie zasad etyki zawodowej swoich członków.

 

Członkowie wspierający Oddział Warszawski PZITS:

logo MPWiK.png
logo Wodociąg Marecki.jpg
DSC_5501.jpg
bottom of page