Władze Oddziału Warszawskiego PZITS na okres kadencji XXXII 2016 - 2020

Zarząd
kol. Bogdan Nowak Prezes
kol. Mieczysław Andrzej Więcaszek Wiceprezes
kol. Marek Płuciennik Sekretarz
kol. Jacek Tarasiuk Skarbnik złożył rezygnację
kol. Anna Flis Z-ca Skarbnika
kol. Dorota Lisiecka Członek Zarządu
kol. Jerzy Mroziński Zastępca Sekretarz
kol. Piotr Szymański Członek Zarządu
kol. kol. Robert Pastwa Członek Zarządu
kol. Ryszard Pepłoński Członek Zarządu złożył rezygnację
Sąd Koleżeński
kol. Hanna Furmańska Przewodnicząca
kol. Damian Guzewski Z-ca Przewodniczącego
kol. Eliza Dorota Mańkowska Członek
kol. Jerzy Kozłowski Członek
kol. Wioletta Bartosiak Członek
Komisja Rewizyjna
kol. Magdalena Reszczyńska Przewodnicząca
kol. Lucyna Komorowska Z-ca Przewodniczącego
kol. Łukasz Siwierski Sekretarz
kol. Paweł Biernacki Członek
kol. Robert Tokarzewski Członek


Informacja w sprawie skladek czlonkowskich
 
Realizacja: Arteh.pl