Szkolenia

Kurs przygotowujący i egzamin na uprawnienia energetyczne grupa III gazowa

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych
Oddział Warszawski

serdecznie zaprasza na kurs oraz egzamin na

uprawnienia energetyczne III grupa gazowa
dla osób dozoru i eksploatacji


Tematyka kursu obejmuje:
  • Ustawa Prawo energetyczne i przepisy z niej wynikające
  • Przepisy związane z instalacjami i sieciami gazowymi
  • Warunki podłączania odbiorców do sieci gazowej
  • Dokumentacja budowy
  • Strefy zagrożenia wybuchem
  • Eksploatacja stacji gazowych
  • Przepisy BHP i p.poż.
  • Organizacja prac eksploatacyjnych (gazoniebezpiecznych)
  • Zasady postępowania w przypadku awarii sieci i instalacji gazowej
  • Ekonomiczne aspekty użytkowania paliw gazowych

Zajęcia prowadzą wybitni specjaliści z zakresu instalacji i sieci gazowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003 r. Nr 89, poz. 828, Nr 129, poz. 1184 oraz z 2005 r. Nr 141, poz. 1189).

Na życzenie pracodawcy istnieje możliwość przeprowadzenia kursu w ciągu jednego dnia (wydłużony czas zajęć) oraz w formie wyjazdowej.

Kandydaci do egzaminu dobrze znający aktualne przepisy mają możliwość przystąpienia do egzaminu bez uczestniczenia w kursie przygotowującym.

Wszelkich informacji udzielają oraz zapisy przyjmują organizatorzy pod numerami telefonów:
505 033 707, 501 278 967.

Serdecznie Zapraszamy.


http://www.clpb.pgnig.pl/clpb/2562/szkolenia

Pliki do pobrania


Informacja w sprawie skladek czlonkowskich
 
Realizacja: Arteh.pl