Szkolenia

Szkolenie okresowe z bezpieczeństwa i higieny pracy w formie kursu
Uczestnicy szkolenia reprezentujący poszczególne grupy stanowiskowe:
Lp.
Grupa stanowiskowa
Uczestnicy szkolenia
Czas szkolenia
Cena za uczestnika
1.
Pracodawcy oraz inne osoby kierujące pracownikami
Uczestnicy szkolenia: Pracodawcy, w tym osoby kierujące przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami, zakładami (firmami) prywatnymi, urzędami, spółdzielniami. Inne osoby kierujące pracownikami (mistrzowie, brygadziści, kierownicy wydziałów i innych komórek organizacyjnych).
16 godz. (2 dni)
80 zł/dz
2.
Pracownicy inżynieryjno – techniczni
Uczestnicy szkolenia: Projektanci, konstruktorzy, technolodzy, organizatorzy produkcji oraz inni pracownicy inżynieryjno – techniczni.
16 godz. (2 dni)
80 zł/dz
3.
Pracownicy administracyjno – biurowi
Uczestnicy szkolenia: Pracownicy administracyjno – biurowi w tym zatrudnieni przy obsłudze monitorów ekranowych a także pracownicy służby zdrowia, szkół i innych placówek oświatowych, jednostek naukowo – badawczych i inni pracownicy, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
8 godz. (1 dzień)
80 zł/dz
4.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych
Uczestnicy szkolenia: Szkolenie jest przeznaczone dla osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.
8 godz. (1 dzień)
80 zł/dz
5.
Pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy
Uczestnicy szkolenia: Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz osób wykonujących zadania tej służby.
32 godz. (4 dni)
80 zł/dz
 
Szkolenie z bhp organizowane jest w formie kursu i w zależności od grupy stanowiskowej trwa od 1 do 4 dni, na podstawie szczegółowego programu szkolenia. Cena za jeden dzień szkolenia dla jednej osoby wynosi 80 złotych.
Na wniosek zakładu pracy zlecającego szkolenie, czas trwania szkolenia może być skrócony poprzez zorganizowanie samokształcenia kierowanego. Uczestnicy kursu z bhp zorganizowanego częściowo w formie samokształcenia kierowanego otrzymują materiały umożliwiające przyswojenie treści programu szkolenia tj. skrypty, przepisy prawne itp.
Szkolenie z bhp zakończone jest egzaminem w formie testu. Potwierdzeniem ukończenia z wynikiem pozytywnym szkolenia okresowego z bhp jest zaświadczenie wydane przez Centrum Kształcenia Ustawicznego PZITS O/Warszawskiego.

Szkolenie odbywa się w ośrodkach PZITS lub na terenie zakładu pracy zlecającego szkolenie. Grupa szkolona liczy min. 20 osób. W przypadku grup liczniejszych cena za 1 uczestnika podlega negocjacji. Szkolenie odbywa się w dni robocze, w oderwaniu od pracy.


Informacja w sprawie skladek czlonkowskich
 
Realizacja: Arteh.pl