Szkolenia

Kurs nt. Organizacja robót ziemnych w infrastrukturze miejskiej

Tematyka kursu:

  1. Ogólne wiadomości o robotach ziemnych.
  2. Organizacja robót ziemnych przy budowie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, sieci ciepłowniczych i sieci gazowych.
  3. Przepisy prawne regulujące zagospodarowanie dróg.
  4. Wymagane procedury przy ubieganiu się o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.

Szkolenie organizowane jest w formie kursu, w dniach wolnych od pracy i trwa 1 dzień (8 godz.). Koszt uczestnictwa w kursie wynosi 250 złotych od osoby. W kwocie tej uwzględniono materiały dla słuchaczy.

Kurs zakończony jest egzaminem w formie testu. Potwierdzeniem ukończenia kursu jest zaświadczenie wydane przez Centrum Kształcenia Ustawicznego Oddziału Warszawskiego PZITS.


Informacja w sprawie skladek czlonkowskich
 
Realizacja: Arteh.pl