Szkolenia

Kurs przygotowujący i egzamin na uprawnienia energetyczne grupa I elektryczna
 
Egzamin na uprawnienia energetyczne grupa I elektryczna
 
Kurs przygotowujący i egzamin na uprawnienia energetyczne grupa III gazowa
 
Egzamin na uprawnienia energetyczne grupa III gazowa
 
Szkolenie okresowe z bezpieczeństwa i higieny pracy w formie kursu
 
Kurs przygotowujący do egzaminu na uprawnienia budowlane
 
Kurs dla kandydatów na rzeczoznawców do spraw Higieniczno - Sanitarnych
 
Kwalifikacyjny kurs zawodowy na tytuł technika
 
Kwalifikacyjny kurs zawodowy na tytuł montera
 
Kurs nt. Organizacja robót ziemnych w infrastrukturze miejskiej

Informacja w sprawie skladek czlonkowskich
 
Realizacja: Arteh.pl