Referencje

Działalność Oddziału Warszawskiego i nadawanie referencji technicznych firmom prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie:

 • Projektowania,
 • Wykonawstwa,
 • Produkcji.


O referencje mogą występować firmy prowadzące działalność zgodną ze specjalnościami PZITS tj.:

 • Wodociągi,
 • Kanalizacja,
 • Ciepłownictwo i ogrzewnictwo,
 • Wentylacja i klimatyzacja,
 • Gazownictwo,
 • Balneotechnika,
 • Technologia basenów i kąpielisk,
 • Technologia urządzeń zbiorowego żywienia,
 • Pralnictwo,
 • Ochrona wód,
 • Ochrona powietrza atmosferycznego,
 • Ochrona gleby,
 • Ochrona przed hałasem i wibracjami,
 • Oczyszczanie miast,
 • Unieszkodliwianie odpadów.


Referencje nadawane przez PZITS wykorzystywane są przez firmy w ofertach na swoje usługi i mają duży wpływ na wybór ofert przez inwestorów w przetargach.

Informacje i wnioski o nadanie REFERENCJI TECHNICZNYCH można uzyskać w Oddziale Warszawskim Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych.


Informacja w sprawie skladek czlonkowskich
 
Realizacja: Arteh.pl