PZITS O/W

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych

- Oddział  Warszawski

 

Od założenia Oddziału Warszawskiego PZITS minęło już 70 lat.

Dnia 30 marca 1946 roku odbyło się pierwsze zebranie Oddziału Warszawskiego.
W pracach organizacyjnych szczególnie zasłużyli się pracownicy Gazownii Miejskiej oraz
Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Ten okres to praca społeczna trzech pokoleń Członków, (około 6 tys), a także wsparcie wielu Sympatyków, Przyjaciół, Instytuji i Przedsiębiorców.

Obecnie Oddział Warszawski PZITS liczy około 150 członków. Są nimi profesorowie, inżynierowie i technicy. Niewątpliwie jest to elita zawodowa i naukowa całego środowiska inżynierów  sanitarnych - inżyniernii środowiska oraz wielu sympatyków.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do współpracy, zarówno osoby fizyczne jak również firmy na zasadzie członkowstwa wspierającego.

Uczestnictwo firm w tej formie, niezależnie od wsparcia działalności inżynierów  daje możliwość uzyskiwania niezbędnych rekomendacji. Umożliwia także korzystanie z różnych form promocji produktów łącznie z prezentacją firmy na naszej stronie internetowej.

 

Informacja dotycząca składek dla osób fizycznych:

Składka członkowska dla osoby pracującej wynosi 120,- zł rocznie,

Składka członkowska dla studenta, emeryta i rencisty wynosi 48,- zł rocznie.

Wszystkich  członków prosimy o terminowe opłacanie składek członkowskich.

 

Działalność Oddziału Warszawskiego PZITS opiera się o:

 • Statut Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych,
 • Uchwały Zebrania Oddziału Warszawskiego PZITS z dnia 08.05.2000 r.,
 • Uchwały podjęte na XIII Zjeździe Delegatów Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych z września 1999 r.,
 • Uchwały Zarządu Głównego Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych,
 • Zalecenia Komisji Rewizyjnej Oddziału Warszawskiego PZITS.

Terenem działania Oddziału Warszawskiego PZITS jest województwo mazowieckie. Za podstawowe działania statutowe uważa się:

 • stałe rozwijanie wiedzy fachowej kadry technicznej w dziedzinach i specjalnościach reprezentowanych przez PZITS,
 • wdrażanie w życie nowych postępowych rozwiązań technicznych we wszystkich dziedzinach techniki reprezentowanych przez PZITS,
 • propagowanie i wdrażanie w życie wytycznych kodeksu etyki zawodowej, związanych z rangą zawodową, metodami pracy i postępowania inżynierów i techników sanitarnych,
 • rozwijanie współpracy i korzystanie z bogatych doświadczeń kolegów seniorów,
 • rozwijanie współpracy z młodzieżą szkół technicznych średnich i wyższych,
 • rozwiązywanie problemów związanych z dziedzinami technicznymi reprezentowanymi przez PZITS w mieście stołecznym poprzez współpracę z odpowiednimi organami Samorządu Terytorialnego,
 • rozwijanie współpracy z odpowiednimi jednostkami administracji państwowej i instytucji centralnych,
 • popularyzację znaczenia PZITS w życiu gospodarczym na terenie naszego działania,

W bieżącej kadencji przewidujemy większą aktywność Oddziału w zakresie:

 • współpracy z nowopowstałą Mazowiecką Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa,
 • uprawnień budowlanych (szkolenia),
 • uprawnień energetycznych (szkolenia i egzaminy),
 • referencji technicznych dla przedsiębiorstw i spółek,
 • promowania nowych rozwiązań technicznych,
 • integracji warszawskiego środowiska inżynieryjno-technicznego wokół problemów ochrony środowiska.

Pliki do pobrania


Informacja w sprawie skladek czlonkowskich
 
Realizacja: Arteh.pl