Przepisy

PRAWO BUDOWLANE

Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
Dz.U. 1996 nr 100 poz. 465 Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane.
Dz.U. 1996 nr 146 poz. 680 Ustawa z dnia 11 października 1996 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz ustawy - Prawo budowlane.
Dz.U. 1997 nr 111 poz. 726 Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane, ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych ustaw.
Dz.U. 1999 nr 62 poz. 682 Ustawa z dnia 18 czerwca 1999 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane.
Dz.U. 2000 nr 29 poz. 354 Ustawa z dnia 17 lutego 2000 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane.
Dz.U. 2000 nr 106 poz. 1126 Obwieszczenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 10 listopada 2000 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane.
Dz.U. 2001 nr 129 poz. 1439 Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane.
Dz.U. 2003 nr 80 poz. 718 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych ustaw.
Dz.U. 2003 nr 207 poz. 2016 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane.
Dz.U. 2004 nr 93 poz. 888 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane
Dz.U. 2005 nr 163 poz. 1364 Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Dz.U. 2006 nr 156 poz. 1118 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 sierpnia 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane

Informacja w sprawie skladek czlonkowskich
 
Realizacja: Arteh.pl