Komisje O/W PZITS

W ramach Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Warszawski pracują następujące Komisje Kwalifikacyjne powołane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki:

  • Komisja Kwalifikacyjna do stwierdzania kwalifikacji na stanowiskach pracy związanych z dozorem i eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych, grupa I elektryczna,
  • Komisja Kwalifikacyjna do stwierdzania kwalifikacji na stanowiskach pracy związanych z dozorem i eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych, grupa III gazowa.

Komisje Kwalifikacyjne powołane zostały na podstawie art. 54 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.- Prawo Energetyczne (Dz.U. z 2012r. poz. 1059) oraz paragraf 12 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. z 2003r. Nr 89, poz. 828, Nr 129, poz. 1184 oraz z 2005r. Nr 141, poz. 1189).

Wszystkie informacje na temat pracy Komisji Kwalifikacyjnych znajdują się w zakładce „SZKOLENIA”. Serdecznie zapraszamy na egzaminy.


Informacja w sprawie skladek czlonkowskich
 
Realizacja: Arteh.pl