Aktualności i wydarzenia

BIURO STUDIÓW I RZECZOZNAWSTWA

Biuro Studiów i Rzeczoznawstwa Oddziału Warszawskiego PZITS wykonuje:

 •  Ekspertyzy,
 •  Opinie,
 •  Projekty wszystkich branż,
 •  Certfikaty energetyczne,
 •  Świdectwa energetyczne,
 •  Audyty energetyczne,
 •  Oceny efektywności energetycznej kotłów grzewczych.

Biuro Studiów i Rzeczoznawstwa zajmuje się zagadnieniami z zakresu:

 • prowadzenia doradztwa technicznego, rzeczoznawstwa i innej działalności gospodarczej,
 • projektowania, budowy i eksploatacji sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych i gazowych a także elektrycznych, telefonicznych i odgromowych,
 • budownictwa i branż pokrewnych,
 • rzeczoznawstwa i wycen majątkowych,
 • ekspertyz technicznych, bhp i p.poż.,
 • przeglądów obiektów budowlanych we wszystkich branżach,
 • przeglądów okresowych obiektów budowlanych,
 • kosztorysowania we wszystkich branżach budowlano-instalacyjnych.

Pracami Biura Studiów i Rzeczoznawstwa kieruje
Dyrektor Pani mgr inż. Anna Flis tel. 501 27 89 67.
email: anna.flis@pzits.org.pl


Zapraszamy do współpracy.


Informacja w sprawie skladek czlonkowskich
 
Realizacja: Arteh.pl