POLSKIE ZRZESZENIE
INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW SANITARNYCH

ODDZIAŁ WARSZAWSKI
Zapraszamy


Warszawa,  ul. Czackiego 3/5  
tel./fax. 826-90-77
e-mail: biuro@pzits.org.pl


 
Ostatnia aktualizacja   9 lipiec 2012 r.